Pravidla chování na lyžařské sjezdovce

1. OHLEDUPLNOST K JINÝM OSOBÁM – Každý lyžař a snowboardista (dále jen „lyžař“) je povinen chovat se tak, aby neohrozil život, zdraví nebo majetek, nebo nezpůsobil škodu sobě nebo jinému.

2. OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI A ZPŮSOBU JÍZDY – Každý lyžař musí mít přehled před sebou. Každý lyžař musí přizpůsobit jízdu a rychlost jízdy povaze a stavu lyžařské tratě a svým schopnostem a možnostem, terénu, povětrnostním a sněhovým podmínkám, jakož i počtu lyžařů na lyžařské trati.

3. VOLBA SMĚRU JÍZDY - Lyžař je povinen směr jízdy volit tak, aby neohrozil před ním jezdícího lyžaře. Lyžař, který jezdí za jiným lyžařem, je povinen dbát na dostatečný odstup, aby lyžaři vpředu ponechal volný prostor pro směr a způsob jízdy.

4. PŘEDBÍHÁNÍ - Předjíždět lze zprava i zleva tak, aby předjížděný lyžař měl dostatečný prostor pro směr i způsob jízdy.

5. VJEZD NA TRÁT A ROZJEZD PO ZASTAVENÍ - Lyžař, který vjíždí na lyžařskou trať nebo po zastavení chce opět pokračovat v jízdě, je povinen se přesvědčit, zda se shora nebo zdola nepřibližuje jiná osoba, aby neohrozil sebe ani jiné.

6. ZASTAVENÍ A STÁTÍ - Lyžař nesmí bezdůvodně zastavit a stát na zúžených a nepřehledných částech lyžařské tratě. Lyžař, který spadl, musí takové místo co nejrychleji opustit.

7. VÝSTUP A SESTUP - Osoba, která stoupá nebo sjíždí po lyžařské trati, musí použít okraj lyžařské tratě.

8. RESPEKTOVÁNÍ OZNAČENÍ A POKYNŮ – Každý lyžař musí dodržovat označení na lyžařské trati a dodržovat pravidla chování na lyžařské trati a řídit se pokyny provozovatele lyžařské tratě.

9. POSKYTNUTÍ PODPORY - Při úrazu na lyžařské trati je každý lyžař povinen podle svých schopností a možností poskytnout pomoc a neprodleně oznámit úraz provozovateli lyžařské tratě a/nebo Horské záchranné službě a/nebo jiné oprávněné osobě (lyžařská služba, orgán veřejné správy). na místě úrazu do poskytnutí pomoci pověřeným zaměstnancům provozovatele a/nebo Horskou záchrannou službou.

10. BEZPEČNOST LYŽÁŘSKÉ VÝSTROJE - Lyžař může používat lyžařskou výstroj pouze ve stavu, ve kterém výrobce zaručuje bezpečnost při používání výrobku a zabezpečenou proti samovolnému uvolnění lyže nebo jiné součásti lyžařské výstroje.

11. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOST - Lyžař mladší 15 let je povinen na lyžařské trati chránit si hlavu řádně upevněnou ochrannou přilbou.

12. PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI - Došlo-li na lyžařské trati k nehodě, každý účastník, případně svědek nehody je povinen prokázat základní údaje o své osobě Horské záchranné službě, lyžařské službě, orgánu veřejné moci nebo zaměstnancům provozovatele.

13. VSTUP NA LYŽÁŘSKÉ TRATĚ - Během provozní doby může vstupovat na lyžařskou trať jiná osoba než lyžař a osoba, která poskytuje pomoc zraněnému, jen se souhlasem provozovatele. Před zahájením a po skončení provozu dopravních zařízení je vstup na lyžařské tratě a lyžařské trasy zakázán - hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákových s rozvinutým lanem!

14. PRVNÍ VYUČBA LYŽOVÁNÍ/SNOUBORDINGU – první hodiny lyžování / snowboardu (tj. hodiny, kdy lyžaři / snowboardisté ​​nepoužívají lyžařské vleky nebo jiné dopravní prostředky a nejezdí po svahu) se provádějí mimo oblasti, které nejsou k tomuto účelu určeny.

15. REKLAMNÍ A PODNIKATELSKÉ ÚČELY NA JÍZDOVKÁCH - Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí, lyžařských tras a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení aj.). Bez souhlasu provozovatele a příslušných povolení platí zákaz výkonu podnikatelské či jiné výdělečné činnosti


Každý návštevník je povinný sa s týmito pravidlami upravovať. Vstupom do prepravných zariadení lyžiarskeho strediska sa pre neho stávajú záväznými. Každý lyžiar, ktorý sa pohybuje po vyznačených zjazdovkách lyžiarskeho strediska, ich používa na svoje vlastné riziko. Každý musí prispôsobiť svoju rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam a terénu, snehu a poveternostným podmienkam, ako aj hustote premávky. Prevádzkovateľ lyžiarskej zjazdovky má právo zakázať osobám, ktoré nespĺňajú pravidlá zjazdoviek, zakázať pohyb na zjazdovke. Môže to vykonať personál lanoviek a iné osoby poverené prevádzkovateľom.

To top