SKITOUR

HOCHGEBIRGSBAHNEN ANKOGEL

ČASY SKITOUR

Denne: 9:00 - 17:00 hod.
Streda: 9:00 - 22:00 hod.

Používať sa smie len vyznačená trasa výstupu po svahoch 2 a 1!
Zjazdovky sú pre lyžiarskych turistov otvorené len počas prevádzkových hodín horskej železnice.


POZOR

Používanie lana navijaka sa očakáva na všetkých svahoch, a preto predstavuje riziko ohrozenia života!


TICKET INFO

LYŽOVANIE NA NAŠICH ZJAZDOVKÁCH JE SPOPLATNENÉ.

DENNÝ VSTUPENKA€ 5,00
SEZÓNNA VSTUPENKA€ 50,00

Vstupenky na prehliadky (jednorazové a permanentky) sú k dispozícii v pokladni.

Lístky na určených svahoch pravidelne kontrolujú prevádzkovatelia vlekov Ankogel.


SKITOUR S VYUŽITÍM LANOVKY

Sekcia
 
Dospelí
1963 - 2004
Mládež
2005-2010
Deti
2011-2016
Senior
1962 - XXXX
1 oddiel21 €17 €11 €17 €
2 sekcie32 €26 €16 €26 €

1 úsek - výstup lanovkou na strednú stanicu
2 úseky - výstup lanovkou na hornú stanicu


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE SKITOUR

  • Dodržiavajte upozornenia a miestne predpisy.
  • Sledujte uzavretie svahu alebo jeho časti. Život ohrozujúce situácie môžu nastať pri používaní zjazdového vybavenia - najmä navijakov - alebo pri odstreľovaní lavín atď. Z bezpečnostných dôvodov môžu byť preto zjazdovky počas prác uzavreté.
  • Lezte len na okraji svahov a jeden za druhým.
  • Svah križujte len na voľných miestach a v dostatočnej vzdialenosti od seba.
  • Lyžujte len na okrajoch čerstvo upravených zjazdoviek. Cesty, ktoré cez noc zamrzli, môžu vážne zhoršiť kvalitu svahu.
  • Zviditeľnite sa. V tme alebo za zníženej viditeľnosti používajte čelovku, reflexné oblečenie atď. Pri zlej viditeľnosti sa za každú cenu zdržte výstupu!
  • Používajte len výstupové trasy/sklony, ktoré sú špeciálne navrhnuté na zjazdové túry.
  • Neberte psy na zjazdovky.
  • Lavínové nebezpečenstvo mimo vyznačených trás a zabezpečených svahov! Preto nikdy nejazdite po zabezpečených svahoch bez lavínového núdzového vybavenia.
  • NEBEZPEČENSTVO SMRTI NA UZAVRETÝCH ZJAZDOVKÁCH A MIMO OTVÁRACÍCH HODÍN!