Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto ich spracúvame výlučne na základe právnych predpisov (DSGVO, TKG 2003). Tieto Zásady ochrany skromných údajov vám poskytnú základné informácie o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi v rámci našej webovej stránky.V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa môžete elektronickou formou obrátiť na zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (data protection officer - DPO): privacy@tmr.sk.

Ledovec Mölltaler uzavřen až do odvolání!

viac informácií

Ledovec Mölltaler uzavřen až do odvolání!

viac informácií