FREERIDING

MÖLLTALER GLETSCHER

VARIANT BAUMBACHSPITZE-SPORTGASTEIN VIA SCHLAPPEREBENKEES

  • Obtiažnosť: easy to medium
  • Orientácia: juhovýchod, severovýchod, východ
  • Prevýšenie: 1500 m
  • Dĺžka: cca 4.7 km

 

 

Charakter:

Tento variant je takpovediac „klasika“ čo sa týka jazdy na typických širokých freeridových lyžiach zo strediska Mölltal Gletscher do Sportgastein. Vďaka rozsiahlej lyžiarskej oblasti a jedinečnej panoráme Hohen Tauern je deň v prašnom snehu úžasným zážitkom. Po príchode do Sportgasteinu môžete pokračovať ďalej alebo prejsť do strediska Ankogel-Mallnitz autobusom a vlakom, kde sa tiež nachádza rozsiahla freeridová oblasť.

 

Popis:

V lyžiarskom stredisku Mölltaler Gletscher sa vyvezieš vlekomGetscher Jet k najvyššiemu bodu. Odtiaľ buď vystúpiš na juhovýchodnú Baumbachspitze (3105 m) alebo prejdeš cez Ziehweg k ešte stále juhovýchodnej Scharte (asi 300 m). Potom cez juhovýchodné svahy po Schlapperebenkees. Krátka a spočiatku mierna, prechádza do trochu strmšieho úzkeho hrdla, ktoré jazdíš na ľavú stranu. Na severovýchod môžeš pokračovať smerom na Schlapperebenkar. Tu sa drž vpravo pod skalným pásom a dostaň sa do veľkého žľabu. Nástup je chvíľu strmší, ale rýchlo sa vyrovnáva. Na konci žľabu sa drž vľavo až k údolnej stanici Sportgastein.

 

Spojenie:

V Sportgasteine buď na lyžiach alebo taxíkom / autobusom a vlak do Mallnitzu. Pokračovať môžeš do lyžiarskeho strediska Ankogel-Mallnitz (prístupné taxíkom / autobusom) alebo taxíkom späť na ľadovec Mölltaler Gletscher.

VARIANT SCHARECK-SPORTGASTEIN

  • Obtiažnosť: medium to difficult
  • Orientácia: juhovýchod, severovýchod, východ
  • Prevýšenie: 1500 m
  • Dĺžka: cca 4.4 km

 

 

Charakter:

Tento freeride variant je skutočným zážitkom. Najprv doslova zletíš 800 metrov dlhý a strmý svah. Potom by si mal zmenšiť rádius, nech prejdeš cez jeden z dvoch žľabov na Sportgastein. Vďaka svojej strmosti a vysokohorskému charakteru je táto trasa vyhradená pre skúsených lyžiarov a mala by sa jazdiť iba v bezpečných dňoch!

 

Popis:

V lyžiarskom stredisku Mölltaler Gletscher choď vlekom Gletscher Jet k najvyššiemu bodu. Po výstupe na horskej stanicu odboč vpravo a za vlekom do medzery medzi Schareck a Baumbachspitze (čas výstupu: približne 15 sekúnd :-)). Po niekoľkých metroch sa dostaneš na dlhý severovýchodný svah. Tadiaľ až k Schlapperebenkar. Potom buď cez malý žľab(asi v strede svahu) alebo veľkým žľabom dole. Na konci oboch už uvidíš cestu na Ziehweg k údolnej stanici v Sportgasteine.

 

Spojenie:

V Sportgastein môžeš ísť na lyžiach, alebo taxíkom, busom, či vlakom do Mallnitz. Odtiaľ môžeš pokračovať do lyžiarskehjo strediska Ankogel - Mallnitz (dostupné taxíkom / autobusom), alebo spať do strediska Mölltaler Gletscher.